1910 - 1919

In het bouwjaar 1910 lukte het Barkmeijer om het schip te verkopen en kwam het in de vaart als zeilend vrachtschip.

1910: de eerste eigenaar

Johannesz (Jan) Boom (1880) uit het Friese Eastermar - gehuwd met Sjoukje van der Meer (1885) uit Bergum - was de eerste schipper-eigenaar van de Onderneming. Hij kwam uit een schippersfamilie. Zijn ouders Johannes Boom en Trijntje v.d.Kooi kregen 5 jongens & 2 meisjes: Jan, Wessel, Klaas, Berend, Berendje, Pieter en (meisjes??)

Van Onderneming naar Dankbaarheid

Jan Johannes Boom, die daarvoor samen met zijn moeder schipperde op de 'Jonge Minke', trouwde op 9 juli 1910 met schippersdochter Sjoukje van der Meer. Jan en Sjoukje vestigen zich in Eastermar op 30 december 1911 aan boord van de Dankbaarheid. De naamsverandering van Onderneming naar Dankbaarheid is overigens niet doorgevoerd in de papieren van de scheepsmetingsdienst.

2 dochters Atje

Sjoukje en Jan krijgen een dochter Atje. Zij is aan boord geboren. Helaas overlijdt ze al na 6 dagen op 9 juni 1912. Op 18-11-1913 krijgen ze een tweede dochter, die ook Atje heet. Veel later, op 3-7-1940 trouwt zij met Durk Kootstra. Hun kleindochter, Petra Faber uit Amsterdam, reageerde op in oktober 2018 op een oproep op de website van Eastermar. Hiermee kwam weer een stukje geschiedenis van de Nooit Volmaakt in beeld.


Trijntje Boom

In 1915 krijgen Johannes Boom en Sjoukje van der Meer hun derde dochter, Trijntje Boom (1915 - 1999). In 1919 verkoopt Johannes Boom het schip aan zijn broer Klaas.


Jan Boom (hierboven op de foto) is helaas niet oud geworden. Sjoukje van der Meer, die al vroeg weduwe geworden is, begon na de dood van haar man een kruidenierszaakje in Oostermeer.

De derde dochter van de eerste eigenaar (de speurtocht)

In 1938 trouwde Trijntje Boom met schipperszoon Hendrik Veenstra (1912 - 2000). Tot aan zijn trouwen in 1938 heeft Hendrik op het skûtsje de Hoop op Zegen gevaren met zijn ouders Sake en Teatske.

Trijntje en Hendrik kochten zelf een schip. In 1951 emigreerden zij naar Canada, naar Brampton om precies te zien. Hun zoon heet Sake Veenstra (genoemd naar opa Veenstra). Vermoedelijk heeft Sake ook een zus, die ooit nog wel eens het schip van opa en oma Veenstra bezocht heeft.

Maar helaas houdt daar de speurtocht naar de nazaten van de eerste eigenaren een beetje op. Contacten met de familie Veenstra uit Canada leveren mooie verhalen op, maar helaas niets dat aansluit bij de geschiedenis van de Nooit Volmaakt.

Lees meer over de periode 1919 - 1938.Opbellen
E-mail
Info